Lemvig Kommunes største idrætsforening
Om foreningen
Lemvig Gymnastikforening af 1878 - i daglig tale kaldet LGF - er en flerstrenget idrætsforening, som har hjemme i Lemvig By.
Læs mere

Nyheder & Aktiviteter

GENERALFORSAMLINGER I STØTTEFORENING OG LGF:
ONSDAG, DEN 27. MARTS 2019 i Klubhuset, Vesterled 2, 7620 Lemvig  

STØTTEFORENING KL. 19.15:


DAGSORDEN IFLG. VEDTÆGTER:
 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet for det forløbne år.
 4. Fremlæggelse og godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent for det kommende år.
 5. Indkomne forslag.
 6. Forslag om nedlæggelse af støtteforeningen og formuen herefter overflyttes til LGF
 7. Eventuelt
Forslag der ønskes behandlet skal være formanden, Ove Skovmose, i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.
LEMVIG GYMNASTIKFORENING AF 1878 KL. 20.00:
DAGSORDEN IFLG. VEDTÆGTER:
 1. Valg af dirigent
 2. Ledelsens beretning, herunder en kort beretning om arbejdet i hver af foreningens afdelinger/udvalg.
 3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for 2018 og budget for 2019.
 4. Behandling af indkomne forslag. Forslag som skal behandles på generalforsamlingen skal afleveres senest den 15. februar 2019 til formanden.
 5. Valg til ledelse. Der skal vælges nye til følgende poster:
  • Formand (1 år): På valg er Hanne Sig Weibel  – modtager genvalg
  • Medlem (2 år):  På valg er Signe Jensen – modtager ikke genvalg
 6. Valg af fanebærer samt suppleant:
  • Nuværende: Mads Pedersen
  • Suppleant: Ingen
 7. Eventuelt
 
_____________________________________________________________________________________
BEMÆRK: Der inviteres til fælles spisning forud for generalforsamlingerne !!!
Spisningen foregår klokken 18.30 i Klubhuset på Stadion. Ønsker man at deltage i fællesspisningen- som er gratis- så er det nødvendigt, at vi får en tilmelding til dette inden fredag den 22. marts 2019
                                                Tilmelding til Carsten@lemviggf.dk

Lemvig Gymnastikforening kan nu præsenterer sin nye stadioninspektør. Valget er faldet på den 50 årige Carsten Løager fra Lemvig. 

Carsten er kommet i Lemvig Gymnastikforening gennem mange år - dels som fodboldspiller og dels igennem de senere år som frivillig i flere udvalg.

I forbindelse med ansættelsen udtaler Carsten Jensen: Jeg kommer til at arbejde med det jeg gennem de senere år har arbejdet med i Lemvig GF. Jeg har både arbejdet med sponsorer, været træner og siddet i forskellige udvalg. Så der er flere ting der vil være det samme i mit nye job, men der kommer også nye opgaver til for mig. 

Carsten er tiltrådt jobbet, men fortsætter sit arbejdet hos Vestas et par uger endnu i en overgangsfase.

Formanden for Lemvig GF Hanne Sig Weibel udtaler at Carsten Løager blev valgt i et felt af flere gode ansøgere. Vi valgte Carsten fordi han kender Lemvig GF gennem mange års medlemsskab og friviligt arbejde. Han ser muligheder i stedet for begrænsninger og samtidig har vi indtryk af, at han er en person alle kan lide og samarbejde med. Hun lægger endvidere vægt på Carsten løager vil arbejde for hele foreningen og ikke kun fodboldafdelingen.

Vi byder Carsten velkommen som stadionsinspektør og ser frem til mange års positiv samarbejde til klubbens positive udvikling.

Kære LGF-medlem/forælder                                                                                    Nytår 2018/19
 
Håber I alle er kommet godt ind i det nye år. Jeg vil gerne kort fortælle, hvad der er sket henover efteråret, samt lidt info, der vedr. det nye år.
 
Klubben har fået nyt æresmedlem. Lars ”Lasse” Madsen, blev udnævnt og hædret til vores første Frivillig-Fest. Lars har næsten gennem hele sit liv deltaget i LGF som aktiv spiller og/eller træner, diverse udvalg i fodbold, cups, sponsor mm. samt taget ansvaret som formand for klubben fra 2012-2017. Stort og varmt tillykke til Lars, som blev nr. 26 i rækken i hele LGF’s historie. Lars fortsætter selvfølgelig med at hjælpe til i udvalg og hvor vi ellers har brug for hjælp. Tak for det.
 
Frivilligfesten blev arrangeret, da vi i dagligdagen kan have svært ved at få takket ALLE jer, der gør en indsats for, at LGF kan eksistere. Vi syntes, det blev en succes med god mad og drikke, samt hygge, hvor alle vore afdelinger var repræsenteret. Sæt allerede nu X i kalenderen til 21. Sept. 2019, hvor vi igen vil afholde Frivilligfest. Husk, det gælder alle, der har hjulpet.
En forening har brug for FRIVILLIGE og disse gode folk hænger ikke til selvpluk på træerne. Heldigvis har vi mange i LGF som gør et fantastisk stykke arbejde. Tusind tak til jer. Der vil dog altid være brug for flere/nye kræfter til at være med til at gøre vores forening til noget særligt. Sidder du med en i tankerne, der ville kunne gå ind og bidrage med noget, så giv os endelig besked. Vi mangler også nogle, der ikke nødvendigvis har forstand på sport, men er god til fx hjemmeside, til at skrive eller til regnskab. Alle udvalg har brug for alle slags mennesker.
 
I ledelsen har vi arbejdet en del med værdier, hvilket er meget aktuelt i forhold til, hvordan vi gerne vil være og hvordan vi gerne vil ses. Dette fremlægges på januar mødet for alle udvalg. Værdier har stor betydning hele vejen rundt i systemet og på alle niveauer. Jeg er stolt af at være LGF’er og det betyder meget for mig, at vi opfører os ordentligt. Jeg ønsker, at det vi siger og gør kan tåle både videokamera og/eller en journalist ved vores side. Jeg har hørt historier her i efteråret, hvor jeg har tænkt mit, men heldigvis med stolthed kunne sige: ”Godt jeg er LGF’er”
(Jeg er ikke med overalt, så håber selvfølgelig, at vi også opfører os ordentligt.)
Vi skal huske på, at vi har med mennesker at gøre. Når vi fragter os selv og medspillere til kamp, når der er forældrekørsel til træning i gymnastik, til kamp eller stævner i dans, fodbold mm. Ja, så skal vi huske, at vi har guldklumper med i bilen. Vi skal køre ordentligt og sørge for, at vi kommer sikkert frem. Der er hørt historier om, hvor hurtige nogle biler har været…. Vi skal passe på os selv og hinanden.
 
Vi har også haft besøg af en mand, der gerne ville fortælle om en ny Forenings App. Det er en app, hvor det vil gøre det lettere at få alle sine informationer samlet som familie. En app, der ikke kræver at man skal være på Facebook. Det lyder super smart, men vi har ikke pt ressourcerne til at sætte dette i gang. Vi håber, det kommer i årene frem. Appen samarbejder med DBU og ville være en hjælp for både spiller, forældre og træner. Det lyder meget spændende.
 
Vores tag på klubhuset har flere utætheder, så dette vil have højt prioritet i det nye år.
 
LGF har fået ny klubdragt. Den vises på stadion og i LGF-huset. I kan også alle gå ned til Sport 24 og se, prøve og bestille den. Super lækkert sæt. Vi viser sammenhold, når vi bruger denne, så håber så mange som muligt ønsker at gøre brug af dette tilbud.
 
Kort fra alle afdelinger skal lyde:
Gymnastik er virkelig kommet i gang med mange fine hold. Gymnastik sørger for at have et bredt tilbud, så der igen vises, at vi har plads til alle. Af nye tiltag har vi kørt med et hold for børn med stort BMI i samarbejde med fysioterapeut og kostvejleder.
Cross-Gym kører for fuld udblæsning på Gymnasiet hver mandag og har du spist for meget i julen og fået lyst til at være med resten af sæsonen, så møder du bare op mandag efter nytår kl. 19 på gymnasiet. Tinna og Leif står klar med hjælp til selvhjælp for os, der har spis for meget i julen.
Vedr. Springcentret kan vi sige, at vi har været til møde i Hallen flere gange og har fundet ud af, at det er en proces, der kan tage meget lang tid. Der er mange ting, der skal være i orden først. Vi håber stadig på, at Lemvig skal have et springcenter på et tidspunkt.
 
Dans har skiftet navn fra Rock’n roll til ”LGF Dans”. Dette rammer bedre for, hvilke tilbud der findes i afdelingen. Derudover har flere været til dansestævner med flotte resultater endnu engang. Flot arbejdet. LGF dans er kendt udadtil og der bliver arrangeret flere events med meget dygtige dansere/trænere. Det kører godt, men der er plads til flere medlemmer, så kom blot og være med.
 
Motion kører med de hold i gymnastik, som de plejer.
 
Bordtennis har måttet udvide på mandagens senior bat 60+. Der kører hold både før og efter kaffen. De hygger sig samtidigt med, at de får sig rørt. En dejlig aktivitet. Børne- og ungeholdene er ikke for store, men det holdes i gang, så længe vi har folk, der gerne vil stå for det.
 
Volley startede op i september, men måtte desværre lukke ned igen. Vi måtte erkende, at interessen pt. ikke var stor nok. Hvis der sidder nogen derude, som brænder for, at det skal starte op igen, så tag endelig kontakt.
 
Fodbold senior begyndte jo efteråret med et damehold igen. Det blev en succes, hvor de har godt sammenhold og rykkede direkte op efter ene sejre. Tillykke med det. På herresiden kom der også tilgang. Det siges, at de nyder den fine ordning med både tøj til rådighed og vask. To spillere blev udspurgt om, hvorfor de spillede i LGF, hvortil svarene handlede meget om ”Fællesskabet”. Derudover blev der lagt vægt på, at der også er kvalitet i træningen. Alle bliver udfordret.
Den nye sæson begynder den 20. Januar, så kom bar’ do.
 
Fodbold ungdom har henover efteråret deltaget i et pigeprojekt  for 5-12 årige med DBU, hvor andre klubber også var inviteret. Her blev der lagt en masse gode kræfter i og pigerne fik nogle fantastiske træninger og oplevelser. Der er flere årgange af både piger og drenge, der vandt deres kreds. Stort tillykke med det. Super flot.
UU arbejder pt på, hvilke opgaver der findes i ungdomsudvalget, så der kan rekrutteres målrettet efter noget mere hjælp. Der er mange opgaver, men ved fælles hjælp og mange bække små… så vil det helt sikkert lykkedes.
 
Limfjordscup blev igen en succes. Igen fordi vi er så heldige med, at MANGE bidrager med hjælp og kunnen. Nogen sætter mange timer af til dette og tusind tak for det, men alle små vagter på 2-3 timer har ligeså stor betydning. Det vil ikke kunne lykkedes, hvis ikke vi står sammen. TAKKER J
LGF-cup står for døren – sidste weekend i januar. Igen vil det være en stor hjælp, hvis mange vil deltage. Det gælder både som spiller, men også hvis der er brug for hjælp til nogle praktiske opgaver. Spillere og trænere må også gerne invitere andre hold til at deltage. Jo bedre stævne bliver det. På forhånd tak.
 
En trist meddelelse kom i hus slut december. Mads Pedersen har valgt at søge andre udfordringer i sit arbejdsliv. Mads siger, at det har været et utroligt godt job, men at han nu må videre. Mads stopper som stadioninspektør ved udgangen af januar. Han vil dog stadig være at finde i LGF på mange måder. Der er mange opgaver, som han brænder for og vil lave på frivillig basis som så mange andre. Tak for det Mads. Vi vil som klub ønske dig held og lykke med dit nye arbejdsliv og glæde os over, at du stadig vil være hos os. Der vil blive slået stillingsannonce op på hjemmesiden hurtigst muligt. Har du lyst eller kender du en, der ville passe ind hos os, så bed dem holde øje med hjemmesiden.
 
Generalforsamlingen bliver 27. marts 2019. 
Der kommer mere om dette senere, hvor du også kan tilmelde dig mad. Til orientering er Signe på valg, og hun har besluttet, at hvis der kommer andre bud, så vil hun gerne have lov til at lægge sine frivillige kræfter i det at lede hold, samt være aktiv i gymnastikudvalget. En ledig plads til dig, der gerne vil være med til at forme LGF.

 
Hvis du nåede hertil, så er du et tålmodigt menneske. Tak for din tid.
Vi glæder os til et nyt og spændende år i LGF.
 
Nytårshilsen fra
Hanne Sig Weibel

Lyst til billig el og samtidig støtte LGF?

Det er nu muligt med Jysk Energi´s koncept: FORENINGSEL

Du kan læse mere og tilmelde dig ordningen her...


 
BESTIL LGFs KLUBDRAGT HER
Læs mere om, hvordan du bestiller dragten her (0.2 Mb)

Hovedsponsor


 

Sponsorer


Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.

Med venlig hilsen

Lemvig Gymnastikforening af 1878
LGF - Lemvig Stadion - Vesterled 2 - 7620 Lemvig - CVR 18512416