LGF

Lemvig Kommunes største idrætsforening

Limfjordscup 2021

Vi må desværre meddele, at Limfjordscup 2021 er aflyst

Limfjordscup er som arrangement omfattet af ”ekspertgruppens anbefaling til større forsamlinger”, for hvilke der er kommet anbefalinger til afholdelse af arrangementer hen over sommeren.

Politisk er der på trods af forsinkelse i anbefalingerne ikke kommet udmeldinger, men vi kan af hensyn til både planlægning hos jer klubber, og hos os arrangører, ikke udsætte beslutning længere.

Vi er så langt fra ekspertgruppens anbefalinger for at kunne afholde et arrangement som Limfjordscup, at det ikke er realistisk at en politisk beslutning vil gøre det muligt. Vi har endvidere som arrangørklub et stort ansvar for alle jer deltagere og alle frivillige omkring stævnet.
Vi kan ikke begrænse og afskære deltagerantal og faciliteter efter anbefalingerne, herunder zoneopdeling maksimumsantal, overnatningsforbud mv. Vi ser det desværre ej heller som en mulighed at udskyde arrangement til efteråret 2021.

Det er en meget trist meddelelse, der har stor konsekvens for os som arrangørklub, men ikke mindst også for jer som spillere, trænere, ledere og forældre.

Limfjordscup vil vende tilbage med fornyet styrke i sommeren 2022.

 

Hovedsponsor

Superpartner

Læs mere om Cookies her
LGF - Lemvig Stadion - Vesterled 2 - 7620 Lemvig - CVR 18512416